Naše motto:

,, Co slyším, to zapomenu, co vidím, to si zapamatuji, co prožiji, tomu rozumím.‘‘

Filosofie

  • Podporovat rovnoměrný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku po stránce fyzické, psychické i sociální, rozvíjet celou osobnost dítěte cestou přirozené výchovy a naučit ho schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život.
  • Budovat u dětí zdravé sebevědomí, sebejistotu, vzájemnou úctu, respekt, solidaritu, důstojnost.
  • Respektovat rodinu jako základ, na kterém škola staví své výchovné působení
  • Osvojit si základní pravidla chování, základní životní hodnoty a budování mezilidských vztahů.
  • Podporovat prožitkové učení a učení s individuálním přístupem.
  • Vytvořit základ k celoživotnímu učení a bezproblémovému vstupu do základní školy.
  • Osvojit si základy zdravého životního stylu.

Vize školky
Naší společnou snahou je, aby mateřská škola byla místem bezpečí, jistoty, vzájemného porozumění pro děti i dospělé s prostorem pro otevřenou spolupráci a partnerské vztahy. Z mateřské školy by mělo odcházet dítě, které si váží svého zdraví, ví, jak ho chránit, má zájem se učit, naslouchat a objevovat, má odvahu ukázat co umí, zvládá a dokáže.

 

Koncepce environmentálního vzdělávání

Koncepce environmentálního vzdělávání, spočívá ve vlastní zkušenosti a prožitku

Environmentální zaměření výuky dokáže pojmout v rámci integrovaných bloků všech pět vzdělávacích oblastí a obráceně, každá vzdělávací oblast obsahuje i části environmentální výchovy, vzdělání a osvěty, vlastně se vše prolíná..

Badatelsky orientované učení obsažené v rámci environmentálního vzdělávání doplňuje příznivě zápal, neboli sílu zájmu o to na čem dítě pracuje a proč to dělá. Napomáhá samostatnému řešení problému, podporuje spolupráci, sdílení a využití každého člena badatelského týmu.

Polytechnické vzdělávání podporuje přirozené, hravé činnosti napomáhající rozvoji dítěte po všech stránkách osobnostního vývoje po stránce fyzické, psychické i sociální a vést jej tak, aby na konci předškolního vývoje bylo jedinečnou relativně samostatnou osobností.