Zdravá abeceda

Mateřská škola se zapojila do projektu Zdravá abeceda, který je zaměřen aktivity podporující zdravý životní styl.

Děti se potřebují naučit odpovědnému rozhodování v následujících oblastech:

  • Zdravý pohyb
  • Zdravá výživa
  • Vnitřní pohoda
  • Zdravé prostředí

Více informací o projektu:

www.zdrava-abeceda.cz