Jídelna

Stravování dětí

Stravování dětí zabezpečuje školní jídelna MŠ. Při přípravě jídel postupuje podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravého stravování. Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dítěte v MŠ. Děti se v mateřské škole stravují celodenně.

V době pobytu dítěte v MŠ odebírá dítě pouze stravu připravenou v zařízení ŠJ a není možné konzumovat potraviny donesené z domova, kde nelze zaručit bezzávadnost. Školní jídelna nemá povinnost zajišťovat dětem dietní stravování nařízené lékařem (vyhláška 14/2005 Sb., §4 odst. 1). V případě diety si rodiče (na základě lékařského potvrzení) přinesou jídlo v dobře uzavíratelné nádobě a pracovnice ŠJ odpovídají za teplotu podávaného pokrmu.

Podporujeme pitný režim a zdravou výživu dětí produkty LINIE:

  • Džusové nápoje a čaje LINIE s vitamínem C
  • Dobromilka – nízkoenergetický koncentrát k ochucení mléka s bohatým obsahem vitamínu C a jódu

Výše stravného:

děti 3 – 6 let celodenní stravné = 36,- Kč
(svačina = 7,-Kč, oběd = 18,- Kč, svačina = 7,- Kč, příspěvek na zajištění pitného režimu = 4,-Kč)

děti 7 – 10 let celodenní stravné = 38,- Kč
(svačina = 7,-Kč, oběd = 20,- Kč, svačina = 7,- Kč, příspěvek na zajištění pitného režimu = 4,- Kč)

 

Aktuální jídelníček