OSLAVA KE DNI DĚTÍ

NÁZEV AKCE: OSLAVA KE DNI DĚTÍ
TERMÍN: pátek 1. 6. 2018 v dopoledních hodinách
CENA: hrazeno ze sponzorského daru
POZNÁMKA: Akce je pouze pro děti v rámci dopoledního vzdělávacího programu. Děti se mohou těšit na zvířecí kabaret, skákací hrad a na různé hry a soutěže